ELGAZ-SERWIS
Andrzej Wielgusiak

ul. Tarnowska 32
33-300 Nowy Sącz

tel/fax. 18 477 01 17

Dom o zerowym bilansie energetycznym

Pomimo stosowania urządzeń domowych o coraz wyższej klasie efektywności energetycznej, a także oświetlenia energooszczędnego, statystycznie zużycie energii elektrycznej w domach pozostaje niemal stałe w ostatnich latach. Według danych GUS w 2017 roku zużycie energii w przeliczeniu na jednego mieszkańca domu obniżyło się jedynie o 0,2% w stosunku do danych z roku 2016. Z jednej strony uzyskiwane są oszczędności przy wymianie urządzeń na bardziej energooszczędne, ale z kolei wzrasta ilość sprzętu stanowiącego wyposażenie domu. Energia elektryczna wypiera także tradycyjne nośniki – paliwa wykorzystywane do celów grzewczych itp. Związane jest to coraz większą popularyzacją stosowania pomp ciepła. Zastępują one z powodzeniem tradycyjne źródła ciepła. Wzrost liczby instalowanych urządzeń dotyczy szczególnie pomp ciepła typu powietrze/woda np. w wersji Split, czy też przeznaczonych jedynie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Rosnący standard wyposażenia-domu wpływa na wzrost zużycia energii elektrycznej
zastosowanie pomp ciepła poprawia bilans energetyczny domu zamiast tradycyjnych paliw zużywana jest energia elektryczna

Coraz wyższe wymagania komfortu decydują o zwiększaniu ilości sprzętów domowych codziennego użytku, jak również częstszego stosowania pomp ciepła, rekuperatorów oraz klimatyzatorów.

Ile energii zużywa dom zeroenergetyczny?

Dom zeroenergetyczny to taki, w którym bilans energii zużywanej i wytwarzanej jest zerowy w skali roku. Jednak według definicji przyjmuje się tutaj energię pierwotną. Jest to energia „u źródła”, a więc w miejscu jej wytworzenia. W przypadku energii elektrycznej jest to energia wytwarzana w elektrowni lub elektrociepłowni. Ogólnie przyjmuje się, że aby do budynku dostarczyć 1 kWh energii elektrycznej, należy zużyć 3 kWh energii pierwotnej. Stosunkowo niska sprawność wytwarzania energii elektrycznej w tradycyjnej elektrowni, czy elektrociepłowni wymaga stosowania wysokoefektywnych systemów grzewczych.

Pompa ciepła może wykorzystać energię elektryczną ze współczynnikiem efektywności COP nawet powyżej 5 (np. 5,1 dla Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 87/4 w punkcie pracy B0/W35 ΔT5K wg. EN 14511). Nawet roczna efektywność SCOP może przekraczać wartość 5 w przypadku pomp ciepła typu solanka/woda i 4 dla pomp typu powietrze/woda (wg obliczeń kalkulatora efektywności pomp ciepła na stronie waermepumpe.de). Zużycie energii elektrycznej w typowym domu 1-rodzinnym wynosi zwykle od 2.500 do 4.000 kWh/rok. Jeżeli w budynku korzysta się pompy ciepła do celów grzewczych i rekuperatora, to może ono jeszcze wzrosnąć o około 1800-2500 kWh/rok.

Warunki Techniczne WT201 dla domu jednorodzinnego
Instalacja fotowoltaiczna w domu zeroenergetycznym

Coraz wyższe wymagania komfortu decydują o zwiększaniu ilości sprzętów domowych codziennego użytku, jak również częstszego stosowania pomp ciepła, rekuperatorów oraz klimatyzatorów.

Jak uzyskać standard zeroenergetyczny?

Należy w pierwszej kolejności zadbać o minimum wymaganego standardu efektywności energetycznej domu oraz zastosowanego w nim wyposażenia. Dla nowych budynków obowiązują obecnie Warunki Techniczne WT 2017, a już niebawem WT 2021. Obecnie wymaga się, aby wskaźnik zużycia energii pierwotnej wg standardu WT 2017 nie był większy niż 95 kWh/m2rok. Uwzględnia się w nim zarówno ogrzewanie pomieszczeń, jak i ich ewentualne chłodzenie. Obejmuje to także wentylację i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. W praktyce oznacza to, że w domu należy zastosować odpowiedni standard izolacyjności cieplnej przegród oraz standard efektywności energetycznej całego systemu ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i podgrzewania wody użytkowej. Im większy będzie udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym budynku, tym niższe będzie zużycie energii pierwotnej. Spełnienie warunków WT 2017 jest więc niezbędne, aby przybliżyć się do standardu zero-energetycznego domu.

Więcej informacji na temat zdecentralizowanej wentylacji mechanicznej:

Dom o zerowym rocznym bilansie energetycznym

Uzyskanie standardu zero-energetycznego będzie w praktyce trudne i nieuzasadnione ekonomicznie. Wymagało by produkcji większej ilości energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną niż wynika to z zużycia energii w domu. Z kolei zgodnie z ustawą o OZE niewykorzystana w ciągu roku nadwyżka energii oddana do sieci w celu jej zmagazynowania, przepada. Ideą pracy instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym nie jest uzyskiwanie przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej. Ustawa o OZE dopuszcza wyłącznie możliwość wytwarzania energii na własne potrzeby, gdzie sieć elektroenergetyczna pełni rolę magazynu energii.

Dużo prostsze jest więc zbudowanie domu o zerowym bilansie energetycznym. Rozpatruje się tutaj zużycie i produkcję energii mierzonej na liczniku energii. Instalacja fotowoltaiczna może być dobrana ściśle do potrzeb domu. Podstawą doboru instalacji PV w domu istniejącym będą historyczne rachunki za energię elektryczną. Dla nowego domu, należy dokonać starannej kalkulacji przewidywanego zużycia energii. W tym celu można skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów (np. w Tauron Dystrybucja).